Trainingsaanbod Jeugdprofessionals (SKJ geaccrediteerd)

De Ruijtershoeve biedt (SKJ geaccrediteerde) trainingen aan voor Jeugdprofessionals.

De volgende trainingen worden aangeboden:

 • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen 
 • Vlaggensysteem 
 • Suïcidepreventie 
 • Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
 • Agressie training

Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar info@deruijtershoeve.nl


Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor (beroeps-) opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0 tot 18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de opvoedingsstress te verminderen.

De training bestaat uit drie dagdelen.

Leerdoel:

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen heeft tot doel een voortijdige beëindiging van een
plaatsing te voorkomen door de traumasensitiviteit van opvoeders te vergroten.

Na afloop van de training:

 • Heeft je jeugdprofessional meer kennis van trauma en leren traumasensitief op te voeden.

Registerpunten: 22
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Datum en aanmelding: 14-04-2023 van 9.00-16.00 uur, 12-05-2023 van 9.00-13.00 uur en 16-06-2023 van 9.00-13.00 uur. Bij belangstelling kunt u mailen naar e.roessink@deruijtershoeve.nl


Afbeeldingsresultaat voor vlaggensysteem

De Ruijtershoeve heeft de licentie te werken met het vlaggensysteem en de basistraining aan te bieden.

De training zal van 09:30 uur tot 17.00 uur gehouden worden

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Feiten en cijfers seksualiteit
 • Doel en werkwijze vlaggensysteem
 • Oefenen methodiek
 • Toe te passen werkvormen

Na afloop van de training:

 1. Kan de cursist seksueel gedrag van kinderen en jongeren correct inschatten
 2. Kan de cursist het gesprek aan gaan met kinderen en jongeren over seksueel gedrag
 3. Weet de cursist hoe hij/zij pedagogisch moet reageren op seksueel gedrag

Registerpunten: 9.00
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd


Suïcidepreventie 

Iedereen denkt wel eens aan de dood. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.

Met deze training leren jeugdprofessionals in gesprek te gaan met cliënten die denken aan zelfdoding.

De training zal van 09:30 uur tot 17.00 uur gehouden worden

Leerdoel:

 • Suïcide bespreekbaar durven maken
 • Wanhoop en gedachten aan zelfdoding beter te leren herkennen
 • Suïcide durven benoemen, aandachtig te luisteren en iemand de weg naar hulp te wijzen.

Na afloop van de training:

 • Heeft de jeugdprofessional handvatten om het gesprek aan te gaan met suïcidale cliënten en kan de jeugdhulpverlener de juiste hulpverlening bieden of uitzetten.

Registerpunten: 9.75
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Datum en aanmelding: De datums zijn nog onbekend. Bij belangstelling kunt u mailen naar info@deruijtershoeve.nl