Trainingsaanbod Jeugdprofessionals (SKJ geaccrediteerd)

De Ruijtershoeve biedt trainingen aan voor Jeugdprofessionals.

De volgende trainingen worden aangeboden:

 • Suïcidepreventie door T. de Ruijter en J. de Ruijter
 • Vlaggensysteem door  J. de Ruijter
 • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen door E. Roessink en T. de Ruijter

Voor meer informatie of aanmelden mail naar jderuijter@deruijtershoeve.nl


Suïcidepreventie 

Iedereen denkt wel eens aan de dood. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.

Met deze training leren jeugdprofessionals in gesprek te gaan met cliënten die denken aan zelfdoding.

De training zal van 09:30 uur tot 17.00 uur gehouden worden

Leerdoel:

 • Suïcide bespreekbaar durven maken
 • Wanhoop en gedachten aan zelfdoding beter te leren herkennen
 • Suïcide durven benoemen, aandachtig te luisteren en iemand de weg naar hulp te wijzen.

Leeruitkomst:

 • Na de training heeft de jeugdprofessional handvatten om het gesprek aan te gaan met suïcidale cliënten en kan de jeugdhulpverlener de juiste hulpverlening bieden of uitzetten.

Registerpunten: 9.00 – Opleidingstraject – Geaccrediteerde opleidingen
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Datum en aanmelding: De datums zijn nog onbekend. Bij belangstelling kunt u mailen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl


 

Afbeeldingsresultaat voor vlaggensysteem

De Ruijtershoeve heeft de licentie te werken met het vlaggensysteem en de basistraining aan te bieden.

De training zal van 09:30 uur tot 17.00 uur gehouden worden

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Feiten en cijfers seksualiteit
 • Doel en werkwijze vlaggensysteem
 • Oefenen methodiek
 • Toe te passen werkvormen

Algemene leerdoelen:

 1. Kan de cursist seksueel gedrag van kinderen en jongeren correct inschatten
 2. Kan de cursist het gesprek aan gaan met kinderen en jongeren over seksueel gedrag
 3. Weet de cursist hoe hij/zij pedagogisch moet reageren op seksueel gedrag