De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of behandelaar een patient of client gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst. Ook psychologische behandelingen vallen onder de WGBO. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patienten/clienten die zorg nodig hebben. Clienten hebben recht op begrijpelijke informatie van hun arts/ behandelaar over hun ziekte/stoornis en behandeling. Deze behandeling is nodig om mee te kunnen praten over de behandeling.

De behandelaar moet een client vertellen wat er met hem aan de hand is. Hij moet dit in begrijpelijke woorden doen. De client krijgt informatie over de aandoening en de behandelign die de behandelaar voorstelt. Daarbij moet hij vertellen of er nog andere manieren zijn om de aandoening te behandelen. De behandelaar legt uit wat hij met de behandeling bereiken, hoe lang die zal duren en hoe groot de kans is dat de behandeling werkt. Hij laat ook weten welk risico een behandeling heeft.

Meer informatie vindt u hier.