Psychologische hulp voor jeugdigen kan doormiddel van een doorverwijzing van de (huis)arts, gecertificeerde instelling of gemeente. Bij jeugdigen zal de gemeente altijd betrokken worden omdat zij verantwoordelijk zijn voor de financiering. De specifieke situatie en het type behandeling zijn nog steeds bepalend voor de manier waarop dit wordt georganiseerd. Hier zijn enkele belangrijke punten om te onthouden:

Via de Gemeente (Jeugdwet):

  • Langdurige, intensieve of gespecialiseerde jeugdhulp kan via de gemeente worden geregeld.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, waaronder psychologische behandelingen, aan kinderen en jongeren.
  • Voor dit doel is vaak een indicatie vereist, die kan worden afgegeven door een wijkteam of jeugdprofessional.
  • De vergoeding wordt verzorgd door de gemeente en valt niet onder het eigen risico.

In sommige gevallen kunnen de gemeente en andere partijen samenwerken om de benodigde zorg te bieden. Het is van groot belang om goed te begrijpen welke route in jouw specifieke situatie van toepassing is. Als je twijfelt, is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente voor meer gerichte informatie.