Psychische klachten of psychiatrische stoornissen staan nooit op zichzelf. Vaak hebben ze te maken met de situatie waarin jij leeft. Jouw relaties, gezin en verdere omgeving vormen samen een systeem, en je komt waarschijnlijk sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht aan besteedt. Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie. Jouw klachten worden beïnvloed door anderen in jouw systeem, en vice versa. Tijdens relatie- en gezinstherapie maken we gebruik van dit inzicht. De behandeling richt zich op zowel de problemen waarvoor je bent aangemeld als op de relaties en reactiepatronen binnen jouw gezin. Hierdoor krijg je de kans om samen met je therapeut, de vicieuze cirkel te doorbreken. Dit helpt voorkomen dat een stoornis in stand wordt gehouden door jouw omgeving en bevordert blijvende veranderingen.