Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed die wat u denkt heeft op wat u voelt. Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat u doet en wat u voelt. Cognitieve gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen en laat u er zelf aan werken door middel van huiswerkopdrachten. Doelstelling van de therapie is om te zorgen voor een blijvend effect. Voor veel emotionele problemen zijn in de cognitieve gedragstherapie speciale methoden ontwikkeld.

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met uiteenlopende problemen, waaronder:

  • angsten
  • fobieën
  • paniekstoornissen
  • depressieve stoornissen
  • dwangstoornissen
  • PTSS
  • zelfbeeldproblematiek
  • impulscontrolestoornissen
  • eetstoornissen
  • gedragsstoornissen

Effectief

Uit onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een effectieve manier van behandelen bij verschillende stoornissen is. Deze behandeling wordt in de officiële richtlijnen voor de verschillende behandelingen als behandeling van eerste keus aangeraden. Alle gangbare protocollen zijn gebaseerd op deze therapievorm. De effecten zijn per persoon verschillend. Grofweg gezegd heeft ongeveer driekwart van de patiënten baat bij deze behandeling.