Ingrijpende ervaringen maken we allemaal wel een keertje mee, hoe we daar mee omgaan is afhankelijk van onze veerkracht. Binnen het onderwijs zijn we vaak wel op de hoogte of een leerling iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals het verliezen van een ouder/naaste, een echtscheiding of vluchten uit een oorlogsgebied. Wat we niet meteen zien of weten zijn kinderen die thuis te maken hebben met bijvoorbeeld geweld, verwaarlozing, verslaving of misbruik.

Wat kun je verwachten?

De workshop en training over traumasensitief onderwijs bieden deelnemers inzicht in de impact van ingrijpende ervaringen op kinderen en hoe veerkracht een cruciale rol speelt in de manier waarop ze met tegenslagen omgaan. De focus ligt op het herkennen van signalen van trauma bij kinderen, vooral bij degenen die niet direct zichtbare tekenen vertonen. Leerkrachten leren hoe ze een stabiele en betekenisvolle relatie kunnen zijn voor kinderen die herstellend zijn van ingrijpende gebeurtenissen.

Wat bereik je?

Na de workshop of training hebben deelnemers kennis over traumasensitiviteit, inclusief de oorzaken, reacties en effecten van trauma. Ze begrijpen hoe een traumasensitieve aanpak kan bijdragen aan het reguleren van emoties bij kinderen en het creëren van een veilige leeromgeving. Leerkrachten zullen in staat zijn om hun leerlingen beter te ondersteunen bij het ontwikkelen van veerkracht, waardoor ze effectiever om kunnen gaan met uitdagende situaties thuis en op school.

Voor wie is de training?

De workshop en training zijn geschikt voor leerkrachten en schoolpersoneel die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een trauma-sensitieve benadering in het onderwijs. Het is relevant voor iedereen die direct betrokken is bij de zorg en het onderwijs van kinderen.

Praktische Informatie:

  • Duur workshop: 1,5 uur
  • Duur trainingstraject: Aan te passen op basis van de behoeften van de school
  • Aanmelden: Als je interesse hebt, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar e.roessink@deruijtershoeve.nl.