Kinderen en jongeren kunnen aangemeld worden door een volledig ingevuld aanmeldformulier te sturen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl.

Het is belangrijk dat je eerst contact hebt met de gemeente, je jeugdbeschermer of voogd, zij kunnen jou helpen met de aanmelding. Als wij de aanmelding hebben ontvangen en er geen contra-indicaties zijn, wordt er een afspraak ingepland voor een intake gesprek. Dit gesprek is indien wenselijk bij jou thuis of bij ons op locatie. Het is belangrijk dat beide ouders, indien mogelijk, bij het gesprek aanwezig zijn. Het intakegesprek is een vrijblijvend gesprek om kennis te maken met onze organisatie en voor ons om kennis te maken met jou en je ouders.

Mocht je besluiten gebruik te willen maken van onze hulpaanbod dan volgt er een gesprek waarin de wensen, verwachtingen, doelen en de mogelijkheden voor hulp of begeleiding besproken worden.

Na dit gesprek wordt een plan gemaakt, hierin beschrijven we hoe het traject bij de Ruijtershoeve er uit gaat zien. Dit plan is een persoonlijke plan, hierin staan jouw wensen en doelen en de wensen van je ouders.

Naast begeleiding op onze locatie, kan er ook ambulant begeleid worden. Bij ambulante begeleiding kan gedacht worden aan ondersteuning binnen je gezin. Voor kinderen en jongeren zal de nadruk meer komen te liggen op coaching en het aanleren van de benodigde vaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van sociale en werkvaardigheden.

We bieden binnen een kleinschalige setting begeleiding. Er is tevens mogelijkheid tot (ggz)behandeling. We bieden waar mogelijk zorg op maat. Sommige trajecten zijn kortdurend en sommige trajecten hebben meer tijd nodig. Contra-indicaties zijn: ernstige agressie en verslavingsproblematiek.

Wij hebben meerdere plekken vrij voor begeleiding op onze dagbesteding. Hier bieden we begeleiding aan jongeren die zijn uitgevallen op school en naschoolse opvang. We doen dit door middel van individuele begeleiding. De begeleiding is met name gericht op de sociale interactie, schoolse vaardigheden (voor jongeren die niet naar school gaan) en achterliggende problematiek, mogelijk in combinatie met behandeling.