De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. Meestal wijken zorgverzekeraars af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen daarom sterk variëren, afhankelijk van de soort behandeling en het type psycholoog. De kosten voor jou als cliënt zijn echter beperkt tot het bedrag van je verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico.

Als jouw behandeling doorloopt naar het volgende jaar, betaal je opnieuw een bedrag ter hoogte van maximaal jouw verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico. Nadat je het eigen risico hebt betaald, worden verdere GGZ-kosten volledig vergoed. Als je in behandeling bent bij de Ruijtershoeve, zal jouw zorgverzekeraar het verplichte eigen risico met jou verrekenen, tenzij je dit al eerder in het jaar hebt betaald voor andere zorg.

Onder directe tijd vallen de gesprekken zelf, maar ook e-mail- en telefonisch contact vallen hieronder. Indirecte taken omvatten onder andere voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen richting verzekeraars en overleg met een arts indien nodig.

Als er geen contract is tussen de Ruijtershoeve en jouw zorgverzekeraar, of als de zorg niet gedekt wordt door de verzekering, dien je een afgesproken product zelf te betalen. Als het een declareerbare verrichting betreft, kun je de factuur achteraf bij jouw verzekeraar indienen. Voor de exacte vergoedingen kun je het beste contact opnemen met jouw zorgverzekeraar of de website van jouw zorgverzekeraar raadplegen. Cliënten met een budgetpolis dienen vooraf met hun verzekeraar te overleggen over de mogelijkheden.

Binnen het zorgprestatiemodel wordt gesproken over sessies, het aantal minuten kan verschillen. Wij gaat in eerste instantie uit van 60 minuten sessies maar indien mogelijk schalen we deze af. Als de Ruijtershoeve geen contract heeft met jouw verzekeraar, betaal je maandelijks een voorschot om hoge rekeningen achteraf te voorkomen.

Voor meer informatie klik hier.

No show, bel tijdig af als je afspraak niet door kan gaan. Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Ben je plotseling verhinderd? Bel dan alsjeblieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Als je niet of te laat belt, moet je de kosten van de sessie zelf betalen.

Deze kosten kunnen niet aan je verzekering worden doorberekend. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Verzekeraars waarmee wij een contract hebben (inclusief hun labels)

  • Achmea
  • Caresq
  • DSW
  • Menzis
  • VGZ
  • CZ
  • ASR
  • Eno
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ

Voor cliënten met Achmea verzekering en bijbehorende labels is er helaas een aanmeldstop voor 2024. Dit geldt niet voor cliënten die al in behandeling zijn. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met jouw verzekeraar