Iedereen denkt wel eens aan de dood. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.

Met deze training leren jeugdprofessionals in gesprek te gaan met cliënten die denken aan zelfdoding.

De training zal van 09:30 uur tot 17.00 uur gehouden worden

Leerdoel:

  • Suïcide bespreekbaar durven maken
  • Wanhoop en gedachten aan zelfdoding beter te leren herkennen
  • Suïcide durven benoemen, aandachtig te luisteren en iemand de weg naar hulp te wijzen.

Na afloop van de training:

  • Heeft de jeugdprofessional handvatten om het gesprek aan te gaan met suïcidale cliënten en kan de jeugdhulpverlener de juiste hulpverlening bieden of uitzetten.

Registerpunten: 9.75
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Datum: Nog onbekend

Aanmelden: Bij belangstelling kunt u mailen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl