Behandeling

U kunt bij ons terecht voor individuele behandeling van psychische en psychosociale problemen. Denk hierbij aan: angst- en/of stemmingsklachten, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs, traumaverwerking o.a. door middel van EMDR (voor kinderen, volwassenen en voor mensen met een verstandelijke beperking), relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en ADHD counseling. U kunt ook bij ons terecht voor diagnostische vragen.

Contra-indicatie voor een behandeling bij ons is: ernstige verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen en ernstige suicidaliteit.

Het is tevens mogelijk E-Health programma’s te volgen als er sprake is van somberheid, lichte depressieve symptomen, angst/paniek en fobische klachten of een burn-out. Na een intake gesprek volgt u het programma thuis en houden we via email contact met u. Het programma wordt afgesloten met een eindgesprek. Deze programma’s worden door de verzekeraars vergoed.

Mocht tijdens de intake blijken dat uw klachten te zwaar of te complex zijn voor onze praktijk zullen we contact met uw huisarts opnemen voor een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ. Het is ook mogelijk om in samenwerking met de Gespecialiseerde GGZ een deel van uw klachten bij ons te laten behandelen bv, een specifieke traumabehandeling (EMDR).