De Ruijtershoeve biedt in een kleinschalige setting, diagnostiek en behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassen met psychische klachten. Daarnaast bieden we begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Missie en visie

De Ruijtershoeve staat voor kleinschalige, vraaggerichte zorg met veel persoonlijke aandacht. Opgroeien ‘zo gewoon als mogelijk’. De eigen kracht van de cliënt staat centraal. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de dingen waar je niet goed in bent, maar vooral om het ontdekken en ontwikkelen van de dingen waar je wel goed in bent. Hoewel er gewerkt wordt aan (verplichte-) doelen, staan gezelligheid en ontspanning centraal. Iemand die zich prettig voelt, staat meer open voor verandering. De Ruijtershoeve staat voor betrokkenheid, empowerment en respect. De kleinschaligheid maakt het mogelijk betrokken te zijn bij de cliënten en hun netwerk. Empowerment is voor ons het helpen vinden van eigen kracht, sterke punten en capaciteiten van de cliënt. Dit door de kleine dingen te ondersteunen en te coachen waardoor de cliënten gaan zien dat zij tot veel meer in staat zijn dan ze zelf vaak denken. Wij gaan respectvol om met cliënten en respecteren hun achtergrond.

De Ruijtershoeve gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Door de kleinschaligheid en het brede aanbod aan behandeling en begeleiding, krijgen cliënten veel persoonlijke aandacht en de hulp en zorg die zij nodig hebben en verdienen. De Ruijtershoeve wil behandeling en begeleiding bieden in een open en huiselijke sfeer. Betrokkenheid van ouders en verzorgers is onmisbaar. Binnen dit klimaat, waar ouders en verzorgers betrokken zijn bij het proces, staat recht op mee weten, mee doen, mee praten en mee beslissen centraal. Daarnaast wordt niet uitgegaan van de onmogelijkheden of beperkingen, maar staan de mogelijkheden centraal.

We werken bij de Ruijtershoeve volgens de volgende principes:

  • We handelen professioneel
  • We zijn betrokken bij elkaar
  • We zijn empowered
  • We hebben respect voor elkaar en onze omgeving