Kwaliteitswet

De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen.

Binnen de Ruijtershoeve wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de landelijke protocollen. De afspraken en het behandelplan worden beschreven in een behandelovereenkomst. De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en het gebruik van een visitatie traject door het NIP. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het behandelverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten. De zorgverleners hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie en scholen zich voortdurend bij.

De Ruijtershoeve heeft een kwaliteitsstatuut die ter inzage ligt op het kantoor.