Voor behandeling heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, of medisch specialist. Je kunt ook navragen of een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch specialist wordt geaccepteerd door je verzekeraar. Bij particuliere zorg is geen verwijzing vereist. Zorg ervoor dat de verwijzing vóór je eerste gesprek met de psycholoog is uitgeschreven. Je huisarts kan de verwijzing direct naar ons sturen, of je kunt jezelf aanmelden via e-mail (info@deruijtershoeve.nl) telefoon (085-8768943) of in persoon.

Tijdens het eerste gesprek inventariseren we je klachten en bepalen we of er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die in aanmerking komt voor vergoeding door je zorgverzekeraar. De kostenbespreking zal ook plaatsvinden, en het behandelplan wordt doorgenomen aan het einde van de intake of in het tweede gesprek. Je kunt belangrijke personen in je netwerk betrekken bij de behandeling en online modules worden aangeboden voor extra ondersteuning. Na afloop van de behandeling ontvangt je huisarts een afloopbericht.

We meten het effect van de behandeling door middel van vragenlijsten die je aan het begin en einde van de behandeling invult, en soms gedurende de behandeling. We streven voortdurend naar verbetering en vragen aan het einde van de behandeling naar je tevredenheid en suggesties.

We zijn lid van verschillende beroepsverenigingen en werken volgens kwaliteitsstandaarden. Informatie over deze standaarden is beschikbaar op Thuisarts.nl en Nedkad. We bieden ook beeldbellen aan als behandelmogelijkheid en hebben verschillende samenwerkingsverbanden met andere instellingen en professionals. Al onze vaktherapeuten zijn geregistreerd.

Cliënttevredenheid

Om onze behandelingen te evalueren maken wij o.a. gebruik van de CQi. Hiermee meten we de tevredenheid over de behandeling en dit gebruiken we om de zorg te verbeteren. In 2023 gaven cliënten behandeling bij de Ruijtershoeve gemiddeld een 8.7

Op de schaal ‘bejegening‘ gaven cliënten de praktijk een 5.0 (van 5), Cliënten zijn zeer tevreden over het contact, voelen zich serieus genomen en krijgen de zaken op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Op de schaal ‘uitvoering behandeling‘ gaven cliënten de praktijk een 4,96 (uit 5). Cliënten geven aan dat de behandeling de juiste voor hun klachten is geweest en de behandeling naar wens werd uitgevoerd.

De schaal ‘samen beslissen‘ gaven de cliënten 4,98 (uit 5) wat betekent dat cliënten positief zijn over de mate van samenwerking met de psycholoog, het idee mee te kunnen/mogen beslissen over de behandeling, maar ook over de mate waarin men geïnformeerd is over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning.

Ten aanzien van de informatie die cliënten over de behandeling kregen (in hoeverre is duidelijk hoe het proces gaat lopen), gaven cliënten ons een 4.98 (uit 5).