Voor behandeling heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts, of medisch specialist. Je kunt ook navragen of een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch specialist wordt geaccepteerd door je verzekeraar. Bij particuliere zorg is geen verwijzing vereist. Zorg ervoor dat de verwijzing vóór je eerste gesprek met de psycholoog is uitgeschreven. Je huisarts kan de verwijzing direct naar ons sturen, of je kunt jezelf aanmelden via e-mail (info@deruijtershoeve.nl) telefoon (085-8768943) of in persoon.

Tijdens het eerste gesprek inventariseren we je klachten en bepalen we of er mogelijk sprake is van een psychische stoornis die in aanmerking komt voor vergoeding door je zorgverzekeraar. De kostenbespreking zal ook plaatsvinden, en het behandelplan wordt doorgenomen aan het einde van de intake of in het tweede gesprek. Je kunt belangrijke personen in je netwerk betrekken bij de behandeling en online modules worden aangeboden voor extra ondersteuning. Na afloop van de behandeling ontvangt je huisarts een afloopbericht.

We meten het effect van de behandeling door middel van vragenlijsten die je aan het begin en einde van de behandeling invult, en soms gedurende de behandeling. We streven voortdurend naar verbetering en vragen aan het einde van de behandeling naar je tevredenheid en suggesties.

We zijn lid van verschillende beroepsverenigingen en werken volgens kwaliteitsstandaarden. Informatie over deze standaarden is beschikbaar op Thuisarts.nl en Nedkad. We bieden ook beeldbellen aan als behandelmogelijkheid en hebben verschillende samenwerkingsverbanden met andere instellingen en professionals. Al onze vaktherapeuten zijn geregistreerd.