Bij de Ruijtershoeve krijgen we te maken met verschillende jongeren die om diverse redenen niet naar school kunnen gaan, of dat tijdelijk niet kunnen. Wellicht bevind jij je ook in deze situatie, en dat is begrijpelijk.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer je minderjarig bent, je volgens de wet verplicht bent om naar school te gaan. Dit wordt de leerplicht genoemd. Daarnaast geldt sinds 2007 de kwalificatieplicht. Deze plicht houdt in dat jongeren vanaf hun 16e tot hun 18e verjaardag de verantwoordelijkheid hebben om een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is in Nederland een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De kwalificatieplicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat jongeren een bepaald basisniveau van onderwijs behalen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroot.

Soms kunnen er echter omstandigheden zijn waardoor naar school gaan niet mogelijk is. In dit geval komt de Ruijtershoeve in beeld. Wij kunnen jou helpen, zodat je toch kunt voldoen aan de onderwijs- en kwalificatiewetgeving. In nauwe samenwerking met scholen, de gemeente, de leerplichtambtenaar en onze behandelafdeling streven we naar de optimale ontwikkeling van jongeren.

Wij bieden opvang gedurende schooltijden, en indien noodzakelijk kunnen we jongeren thuis ophalen. Op de Ruijtershoeve zorgen we voor stabiliteit en bieden we de gelegenheid om huiswerk te maken. Samen met ouders, gezinstherapeuten, begeleiders en de school werken we aan het inhalen van eventuele achterstanden en bepalen we wat er nodig is om terug te keren naar school. Onze begeleiding is maatwerk, speciaal gericht op jongeren die thuiszitten of moeite hebben met school. Indien nodig kunnen we ook behandeling inzetten.

Via een stappenplan werken we aan een geleidelijke terugkeer naar school, dit vergroot de kans op een succeservaring.