Werkwijze begeleiding

Kinderen, jongeren en adolescenten kunnen telefonisch, via de gemeente of via andere instellingen aangemeld worden. Er wordt een afspraak ingepland voor een intake gesprek, indien wenselijk bij u thuis of bij ons op locatie. Bij kinderen en jongeren is het wenselijk dat beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn. Dit intakegesprek is vrijblijvend.

Mocht u besluiten gebruik te willen maken van onze diensten dan volgt er een gesprek waarin de wensen, verwachtingen, doelen en de mogelijkheden voor hulp of begeleiding besproken worden.

Na dit gesprek kan er gestart worden met het begeleidingsplan. Hoewel de activiteiten een doel zijn om de begeleidingsdoelen te bereiken, staat gezelligheid en ontspanning centraal. Dit omdat wanneer een persoon zich prettig voelt, het meer openstaat voor verandering. De begeleiding die wij bieden richt zich op ondersteuning bij het behalen van de doelen vanuit het begeleidingsplan.

Naast begeleiding op onze locatie, kan er ook ambulant begeleid worden. Bij ambulante begeleiding kan gedacht worden aan ondersteuning in het gezin. Voor de jongeren en adolescenten zal de nadruk meer komen te liggen op coaching en het aanleren van de benodigde vaardigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van sociale en werkvaardigheden.