Begeleiders

Mirjam Kupers, senior pedagogisch medewerker en teamleider

MBO 4, Sociaal Pedagogische Werker 

Mirjam is ruim 20 jaar werkzaam binnen de gehandicapten zorg. Haar specialisme is autisme en aanverwante stoornissen, ADHD en hechtingsproblemen etc. Mirjam heeft jarenlang gewerkt voor de Van Der Bent stichting en werkt nu bij kleinschalig wonen van de Kameel. Naast haar werkzaamheden voor de Kameel werkt ze freelance voor de Ruijtershoeve.


Jelmer Timmer, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

HBO, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Jelmer heeft zich gespecialiseerd in de psychiatrie en verslavingszorg. Hij heeft ervaring op gedaan als sociotherapeut in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht en toen der tijd TBS Kliniek Veldzicht. Na de reorganisatie heeft hij zijn eigen onderneming opgezet. Sinds maart 2015 werkt Jelmer als ZZP’er voor diverse organisaties. Zijn hoofdwerkzaamheden bestaan uit ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en jobcoaching. Sinds september 2016 werkt hij fulltime als ZZP’er.


Stephan Kunnen, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. 

HBO, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Stephan heeft in 2012 de opleiding systeemgericht werken gevolgd en heeft de trainerslicentie voor Tools4U en TACt. Stephan heeft ruim 12 jaar gewerkt als pedagogische medewerker en als forensisch therapeutisch medewerker in de J.J.I. de Heuvelrug. Hij heeft ervaring opgedaan als systeembegeleider bij de Hoenderloo groep en de laatste jaren heeft hij gewerkt als jeugdbeschermer bij Nidos en daarnaast als trainer leerstraffen.


Malissa Spans, Pedagoog
MBO 4, Sociaal pedagogisch werker 
HBO, Pedagogiek 
Na haar studie is zij 10 jaar werkzaam geweest als pedagoog in speciaal onderwijs. Zij heeft veel kennis en ervaring  opgedaan over verschillende diagnoses ADHD, ODD, autisme en hechtingproblematiek.
Zij heeft verschillende trainingen aangeboden voor o.a. faalangst en psycho-educatie en daarnaast heeft zij op sociaal emotioneel gebied ondersteuning geboden. Sinds augustus 2018 is Malissa werkzaam bij de Ruijtershoeve.

Natalie Posthumus, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

HBO, sociaal pedagogisch medewerker en muziektherapeut.
Zij heeft na haar studie gewerkt als begeleider en muziektherapeut binnen verschillende doelgroepen en o.a. haar eigen onderneming Zorgcentrum Wittelte. Sinds juli 2018 is zij werkzaam bij de Ruijtershoeve.

Jennet Nijenhuis, Pedagogisch Medewerker

MBO 4, MMZ gehandicaptenzorg 

Vervolgens heeft zij gewerkt op verschillende groepen, waaronder gedragsintensief (MCDD,PDD-NOS) , angststoornis, autisme en hechtingsstoornis. Daarnaast heeft zij 7,5 jaar ambulante begeleiding gedaan en in een logeerhuis gewerkt van Stichting Sprank.


Louise Scheurs, pedagogisch Medewerker

MBO 4, Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg 

Op dit moment studeert ze sociaalpedagogisch hulpverlening (social work) op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Louise heeft tijdens haar stages o.a. ervaring opgedaan bij schippersinternaat ‘Prinses Margriet’, als leerlingenbegeleider op basisschool ‘Prins Willem Alexander’ en bij centrum jeugd en gezin in Elburg. Louise werkt sinds oktober 2017 bij de Ruijtershoeve.


Joke Schrooten, Paardrijinstructrice 

Joke is als 18 jarige begonnen met werken in de bejaardenzorg en heeft dit 10 jaar met veel plezier gedaan.

Inmiddels heeft zij 15 jaar ervaring in het paardrijles geven van zowel groepen van meerdere kinderen, volwassenen en geeft zij ook veel privé lessen aan personen met eigen paarden. Bij de Ruijtershoeve geeft zij o.a. paardrijles, maar houdt zich ook bezig met andere activiteiten rondom de paarden.


Mike Piek, Pedagogisch Medewerker

MBO 4, Sport- en Bewegingsagogie 

Hij heeft ervaring opgedaan met diverse doelgroepen, o.a. mensen met hersenletsel, verschillende vormen van autisme en verslavingen.


Robin Horstman, Pedagogisch Medewerker

MBO 4, Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg 

Hij heeft ervaring opgedaan als begeleider in o.a. het AZC de Vlieger, Stichting Vitree en Brouwerij Pracht en is bekend met jongeren met o.a. autisme, gedragsproblematiek en ADHD.


Monique Kupers, Pedagogisch Medewerker

MBO 4, Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg 

Monique heeft haar jaarstage bij de Ruijtershoeve afgerond en heeft o.a. werkervaring opgedaan bij de Kameel in Zwolle. Na haar jaarstage is zij bij de Ruijtershoeve blijven werken.


Machteld de Koning, Psychomotorisch Therapeut

HBO, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Zij heeft zowel als PMT’er, als begeleider ervaring opgedaan met diverse doelgroepen.


Esther Roessink, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

HBO, Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Esther heeft werkervaring als begeleider bij Frion, Trajectum Appelscha en Kroek en Partners Zwolle. Hier heeft zij kennis opgedaan met uiteenlopende doelgroepen: ernstig meervoudig tot licht verstandelijk beperkt,
verschillende psychiatrische stoornissen, jongeren en ouderen.


Benno Kamerman, Sociaal Pedagogisch Werker

MBO 4, Sociaal Pedagogisch Werker

Hij heeft werkervaring als zowel ambulant begeleider, als groepsleider bij ASVZ van Koetsveldstichting, J.P. van den Bentstichting en stichting RIBW.


Michel van Galen

HBO, Sociaal Pedagogische Hogeschool

Heeft ervaring als groepsleider, jobcoach en persoonlijk integraal begeleider bij o.a. Groot Emaus, ’s Heerenloo, de Vooruitgang Topcoaching en ROZIJ werk.


Nina Keupink

MBO 4, SAW Jeugdzorg

Zij heeft ervaring in het werken met jongeren van verschillende leeftijden en problematieken, o.a. in gezinshuis Belle- Familie en Kinderdagverblijf de 7 dwergen.


Janieke Beens

HBO, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener: uitstroomprofiel jeugdzorgwerker

Zij is werkzaam geweest bij Philadelphia als woonbegeleider en ambulant gezinsbegeleider. Zij heeft tijdens haar stages ervaring opgedaan met diverse doelgroepen binnen de jeugdzorg.