Bij de Ruijtershoeve bieden we een scala aan activiteiten aan, aangepast aan verschillende behoeften. Deze activiteiten kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden en maken deel uit van ons begeleidingsprogramma. Bovendien bieden we trainingen en coaching met paarden als aparte activiteiten aan.

Muziek

In de pedagogische begeleiding van jongeren met hulpbehoeften, is de relatie tussen jou en de begeleider van groot belang. Deze relatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid. Soms is communiceren met woorden lastig en trek je je liever terug. Muzikale spelletjes en plezier kunnen echter deuren openen die anders gesloten blijven. Zoals Hans Christian Andersen al zei: “Waar woorden tekortschieten, spreekt de muziek.”

Creativiteit: Tekenen, schilderen en knutselen geven jou de kans om je eigen gedachten vorm te geven. Dit helpt je om ideeën, meningen en gevoelens te ontwikkelen. Bovendien brengt creativiteit veel vreugde met zich mee.

Sportactiviteiten: Sporten is niet alleen gezond, maar ook zeer effectief voor mensen met verschillende behoeften. Sporten leert je omgaan met anderen en helpt zelfvertrouwen op te bouwen. Je zelfwaardering groeit en je sociale vaardigheden verbeteren. Sport kan bijdragen aan morele ontwikkeling, probleemoplossend vermogen en helpt om stress te beheersen.

Culturele activiteiten: Culturele activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam en dragen bij aan je ontwikkeling. Ze stimuleren je talenten en dragen bij aan je algemene kennis. Door culturele activiteiten leer je over verschillende culturen, zowel hedendaagse als historische.

Werkvaardigheden: Het aanleren van werkvaardigheden gebeurt met aandacht voor jouw individuele mogelijkheden. Hierbij kun je denken aan tijdsmanagement, werkhouding, samenwerking, communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, zorg voor je werkplek en inzicht. We werken op het erf, in de tuin, met dieren, in de keuken en voeren huishoudelijke taken uit.

Sociale vaardigheidstrainingen: Goede sociale vaardigheden zijn belangrijk in het leven. Soms kunnen kinderen en jongeren moeite hebben met sociale interactie, pesten of gepest worden. Om sociale vaardigheden te ontwikkelen, werken we met creatieve methoden, zodat je zelfvertrouwen groeit en je beter leert omgaan met jezelf, anderen en sociale situaties.

Dierenverzorging: Het verzorgen van dieren leert je vaardigheden zoals verantwoordelijkheid, netheid, stiptheid en zelfdiscipline. Contact met dieren brengt rust en veerkracht. Dieren kunnen psychische klachten helpen voorkomen en versterken de onderlinge band tussen kinderen. Het verzorgen van een dier leert je dat iedereen behoeften en gevoelens heeft.

Coaching met Paarden: Paarden kunnen zelfinzicht en authenticiteit vergroten. Ze reageren op veranderingen in houding en intentie, waardoor ze laten zien hoe jouw gedrag en lichaamstaal effect hebben. Je kunt het gedrag van paarden veranderen door jouw eigen gedrag aan te passen, wat je uiteindelijk in het dagelijks leven kunt toepassen. Coaching met paarden kan helpen bij onzekerheid, piekeren, faalangst, gepest worden, traumaverwerking en depressieve klachten. Deze coaching kan individueel of in groepen plaatsvinden en kan een waardevolle aanvulling zijn op onze begeleiding.