Werkwijze en wachtlijst

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via info@deruytershoeve.nl, via 085 – 876 89 43 of via het contactformulier op deze website. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats, waarin de reden van aanmelding verder toegelicht kan worden. Vervolgens zal er gekeken worden wat het juiste behandeltraject voor u is.

De wachttijd voor de start van de behandeling is ongeveer een 2 tot 4 weken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)


Voor 2019 heeft de Ruijtershoeve contracten afgesloten met alle verzekeraars.

Voor begeleidingen is er momenteel geen wachtlijst.

In de woongroepen zijn op dit moment geen plaatsen vrij echter door de soms snelle doorstroom komen er regelmatig plaatsen vrij.

Er kunnen jongeren kinderen en jongeren op de wachtlijst worden geplaatst voor Zwartsluis. De verwachting is dat we in juni 2019 in Zwartsluis zullen starten.

Meer specifieke informatie over de werkwijze van behandeling of begeleiding vindt onder ‘werkwijze behandeling’ en ‘werkwijze begeleiding’.