Generalistische Basis GGZ

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uw psycholoog kan u vertellen welke stoornissen wel of niet via de basisverzekering worden vergoed. De vergoedingen die vallen in de basisverzekering zijn bij elke verzekering gelijk. De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen verschillen per verzekering en per pakket. Over de vergoedingen die vallen onder de aanvullende verzekering kan uw verzekeraar meer informatie geven. Voor behandelingen die vallen onder de aanvullende verzekering heeft u geen verwijskaart van uw huisarts nodig. Ditzelfde geldt voor de behandelingen die u zelf betaald.

Vaktherapeuten

De verschillende vaktherapeuten hanteren elk hun eigen tarief. Sommige verzekeringen vergoeden de vaktherapeuten via de aanvullende verzekering. Uw verzekeraar kan u hier informatie over geven.