Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is de verzamelnaam voor een set procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen in het heden nog nare effecten geven. EMDR is vooral effectief bij post traumatische stressstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) wanneer deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

De behandelduur

Het is vooraf moeilijk te bepalen hoe veel sessies nodig zijn om de klachten tot een acceptabel niveau te verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS  meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten.

Hoe werkt het?

Men veronderstelt dat duale aandacht de effectiviteit van EMDR verklaart. Duale aandacht is het geven van aandacht aan twee prikkels tegelijkertijd. Bij EMDR denkt de cliënt aan de nare herinnering en geeft tegelijk aandacht aan een afleidende prikkel. Meestal door het maken van oogbewegingen, maar soms ook door te luisteren naar geluidjes in een koptelefoon, of andere afleidende prikkels.

Regelmatig vraagt de therapeut aan de cliënt om een rustige ademteug te nemen en gedurende enkele seconden afstand te nemen. De cliënt meldt vervolgens wat hij ervaart. Daar denkt hij even aan terwijl hij weer aandacht geeft aan de afleidende prikkel. Zo komen vaak allerlei aspecten van de herinnering naar boven die de cliënt dan verwerkt.

Na een sessie is het positieve effect vaak meteen merkbaar, soms pas na enkele dagen. De cliënt denkt er dan eerst vaker dan gemiddeld aan terug, met meer of minder emoties. Dat duurt meestal niet langer dan een paar dagen, waarna het positieve effect voor zover nu bekend blijvend is.