Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor (beroeps-) opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0 tot 18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de opvoedingsstress te verminderen.

De training bestaat uit drie dagdelen.

Leerdoel:

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen heeft tot doel een voortijdige beëindiging van een
plaatsing te voorkomen door de traumasensitiviteit van opvoeders te vergroten.

Na afloop van de training:

  • Heeft je jeugdprofessional meer kennis van trauma en leren traumasensitief op te voeden.

Registerpunten: 22
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Datum: Nog onbekend

Aanmelding: Bij belangstelling kunt u mailen naar e.roessink@deruijtershoeve.nl