Wonen

De Ruijtershoeve biedt wonen aan jongeren tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen. Op dit moment hebben wij twee woonlocaties waar maximaal 4 tot 5 jongeren kunnen wonen. Eén woonlocatie met jongeren op het voortgezet onderwijs en één locatie met jongeren in de basisschoolleeftijd. Waar een jongere wordt geplaatst kan soms afwijken i.v.m. de problematiek en aansluiting bij de bestaande groep.

Deze jongeren krijgen 24-uur per dag begeleiding en indien nodig behandeling. De begeleiding wordt gedaan vanuit het sociaal competentiemodel en is gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren bij 18 jaar. Bij de jongeren in de basisschoolleeftijd wordt gewerkt vanuit de methodiek ‘Geef me de 5’.

Contra-indicaties zijn: middelengebruik, ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Juni 2019 zullen er twee woonlocatie openen in Zwartsluis. De woonlocatie in Staphorst zal dan verhuizen naar Zwartsluis en er zal een nieuwe groep geopend worden.  De woonlocatie in Hasselt zal blijven bestaan.