Wonen

De Ruijtershoeve biedt wonen aan jongeren tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen. Op dit moment hebben wij drie woonlocaties waar maximaal 4 tot 5 jongeren kunnen wonen.

Deze jongeren krijgen 24-uur per dag begeleiding en indien nodig behandeling. Op de woongroepen wordt gewerkt met een fasen methodiek, welke ontwikkeld is door medewerkers en cliënten van de Ruijtershoeve. In deze methodiek wordt er in kleine stappen gewerkt aan zelfstandigheid en wordt positief gedrag beloond.

Contra-indicaties zijn: middelengebruik, ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Op dit moment is er geen wachtlijst. Voor informatie of aanmeldingen kunt u bellen met 0623250922 of mailen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl.