De Ruijtershoeve heeft de afgelopen jaren met veel passie woonbegeleiding geboden aan jongeren tot 18 jaar. Na een turbulente periode hebben we besloten dit hoofdstuk af te sluiten en ons te focussen op (ambulante) begeleiding en behandeling. We willen weer terug naar onze kern en de basis van waaruit we de Ruijtershoeve zijn begonnen. Kleinschalige hulpverlening op maat en persoonlijke aandacht in een open en huiselijke sfeer. Waarin we aandacht voor ieder individu hebben en waar vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden.

We bieden begeleiding aan jongeren die wegens hun problematiek (tijdelijk) zijn uitgevallen op school. Middels een intensief individueel begeleidingstraject, eventueel met aanvullende behandeling, werken we aan terugkeer naar school of een andere vorm van dagbesteding. Ook bieden we individuele begeleiding aan buiten schooltijden en ambulante begeleiding in gezinnen.

Daarnaast bieden we diverse behandelingen aan zowel jongeren als volwassenen, zoals traumabehandeling, psychomotorische therapie, beeldende therapie en systeemtherapie.

De woonbegeleiding wordt overgenomen door PerspektieV.