Wonen

De Ruijtershoeve biedt wonen aan jongeren tot en met 18 jaar met een ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen. Op dit moment hebben wij drie woonlocaties waar maximaal 4 tot 5 jongeren kunnen wonen.

Deze jongeren krijgen 24-uur per dag begeleiding en indien nodig behandeling. Op de woongroepen wordt gewerkt met een fasen methodiek, welke ontwikkeld is door medewerkers en cliënten van de Ruijtershoeve. In deze methodiek wordt er in kleine stappen gewerkt aan zelfstandigheid en wordt positief gedrag beloond.

Contra-indicaties zijn: middelengebruik, ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Momenteel is er een wachtlijst voor de woongroepen. Wilt u iemand op de wachtlijst plaatsen, stuur dan een aanmeldformulier naar jderuijter@deruijtershoeve.nl. Wanneer u extra informatie wilt kunt u ons ook bellen, dit kan via het algemene nummer of door te bellen naar 0623250922.