Wet bescherming persoonsgegevens

In de wet persoonsregistraties zijn de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen de Ruijtershoeve is een dergelijk systeem. De Ruijtershoeve mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn. De wet geeft aan dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Het wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van dossiers is 15 jaar. Bij de Ruijtershoeve zijn de dossiers digitaal opgeslagen en zullen na het vastgestelde termijn verwijderd worden.

Klik hier voor meer informatie.