De volgende trainingen worden aangeboden:

  • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (SKJ211150)
  • Vlaggensysteem (SKJ214778)
  • Suïcidepreventie (SKJ203586)
  • Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
  • Agressie training

Voor meer informatie of aanmelden kun je mailen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl

Vanaf november 2023 bieden we ook de basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden (Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht) aan.