We bieden de volgende trainingen aan:

  1. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (SKJ211150)
  2. Vlaggensysteem (SKJ214778)
  3. Suïcidepreventie (SKJ203586)
  4. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
  5. Samen omgaan met agressie (SKJ214793)
  6. Supervisie voor kinder-en jeugdpsychogen i.o.

Als je meer informatie wilt ontvangen of je wilt aanmelden, kun je een e-mail sturen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl.

Vanaf november 2023 bieden we ook de basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden (Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht) aan.