TACt

De TACt Regulier

Deze training is in eerste instantie ontwikkelt voor jongeren welke een delict gepleegd hebben, maar wordt nu steeds meer in het vrijwillig kader aangeboden.

Doelgroep

De TACt Regulier is een individuele intensieve training voor jongeren (IQ hoger dan 85) met antisociaal en agressief gedrag die een aantal aan elkaar gerelateerde vaardigheidstekorten hebben:

  • een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden;
  • een tekort aan impulscontrole;een tekort op het gebied van moreel redeneren: een egocentrische, concrete en ‘primitieve’ manier van moreel redeneren.

Doel

De TACt Regulier beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en het verhogen van het niveau van moreel redeneren. Hierdoor wordt de jongere beter toegerust om toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen.

Aanpak

De TACt Regulier bestaat uit verschillende bijeenkomsten:

  • 1 intakegesprek en de delict bespreking
  • 24 trainingsbijeenkomsten (8 x training Sociale Vaardigheden, 8 x Boosheidscontrole training en 8 x training Moreel Redeneren)
  • 1 ouderbijeenkomst
  • 1 tussenevaluatiegesprek
  • 1 eindevaluatiegesprek

De TACt Regulier bestaat dus uit drie componenten:

  • Moreel Redeneren,
  • Sociale Vaardigheden
  • BoosheidsControleTraining.

Wekelijks vinden er drie trainingsbijeenkomsten van een uur plaats, van elk onderdeel één. Per week vindt een dubbele bijeenkomst van 2 uur (met tussendoor 15 minuten pauze) en een enkele bijeenkomst van een uur plaats.

Materiaal

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van ondersteunende hulpmiddelen waaronder:

– Posters (zelfcontroleketen – sociale vaardigheden)
– Huiswerkformulieren
– Beeldmateriaal met morele dilemma’s

Deze training wordt aangeboden door Stephan Kunnen van Kunnen Support