Psychische klachten of psychiatrische stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatie-en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een stoornis mede in stand wordt gehouden door iemands omgeving, blijvende veranderingen worden bevorderd.