Bij de Ruijtershoeve hebben we o.a. te maken met jongeren die om diverse redenen niet of tijdelijk niet naar school kunnen.

Als minderjarige ben je leerplichtig, dit betekend dat je volgens de wet naar school moet. Naast de Leerplichtwet is er vanaf 2007 de kwalificatieplicht. Hierbij geldt dat kinderen de plicht hebben om vanaf hun vijfde tot hun achttiende jaar een startkwalificatie te behalen. Wanneer het door omstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk is om naar school te gaan, kan de Ruijtershoeve hulp bieden zodat er toch aan de leer- en kwalificatiewet voldaan wordt. Door te werken met scholen, de gemeente, de leerplicht en onze afdeling behandeling willen we samen werken aan een optimale ontwikkeling van jeugdigen.

We vangen de jongeren op tijdens schooltijden, indien nodig halen we de jongeren van huis. Op de Ruijtershoeve worden ze gestabiliseerd en wordt huiswerk gemaakt. Achterstanden worden met begeleiding weggewerkt en samen met ouders, gezinstherapeuten, begeleiders en de school zal worden gekeken wat nodig is om weer terug te keren naar school. We bieden hiermee maatwerk begeleiding voor thuiszitters en schooluitvallers. Indien nodig zal behandeling ingezet worden. Via een stappenplan zal terugkeer naar school geleidelijk aan plaats vinden.