De Ruijtershoeve biedt behandeling, begeleiding en dagbesteding aan jeugdigen tot 23 jaar. Daarnaast biedt de Ruijtershoeve ook behandeling aan volwassenen.

De begeleiding van de Ruijtershoeve richt zich op het vraaggericht werken. Bij vraaggericht werken wordt er regelmatig naar de mening en beleving van de jeugdige gevraagd om hieruit conclusies te maken voor de hulpverlening. Het aanbod sluit aan bij de individuele behoeftes van de jeugdigen  en is daarom cliëntgericht. Dit stimuleert onder andere de motivatie en zo sluit een interventie beter aan op de problematiek van de jeugdige en kan betere kwaliteit gewaarborgd worden.

De vaardigheden van een hulpverleners bij de Ruijtershoeve kenmerken zich door respect, bescheidenheid en oprechtheid in de dialoog met de cliënt en bij het gebruik van methodes en instrumenten die aansluiten op de behoeftes van de cliënt en effectief zijn gebleken.

Dagbesteding en begeleiding

De Ruijtershoeve biedt dagbesteding en begeleiding aan jeugdigen met autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, ontwikkelings- en gedragsproblematiek, traumatisering en een verstandelijk beperking. Deze begeleiding kan zowel in groepen, als individueel. Wanneer er in groepen gewerkt wordt, zijn dit kleine groepen van maximaal 4 jeugdigen per groep.

Bij de Ruijtershoeve hebben we o.a. te maken met jongeren die niet of tijdelijk niet naar school kunnen, dit om diverse redenen. Als minderjarige ben je leerplichtig, dit betekend dat je volgens de wet naar school moet. Naast de leerplichtwet is er vanaf 2007 de kwalificatieplicht, hierbij geldt dat kinderen de plicht hebben om vanaf hun vijfde tot hun achttiende jaar een startskwalificatie te behalen.

Wanneer het door omstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk om naar school te gaan, kan de Ruijtershoeve hulp bieden zodat er toch aan de leer- en kwalificatiewet voldaan wordt. Door samen te werken met scholen, de gemeente, de leerplicht en onze afdeling behandeling willen we samen werken aan een optimale ontwikkeling van jeugdigen.

Behandeling

De Ruijtershoeve biedt behandeling, eventueel gecombineerd met begeleiding en is o.a. gespecialiseerd in traumabehandeling en cognitieve therapie, maar ook gericht op andere behandelvormen.