Kosten behandeling volwassenen

Onderstaande prijzen zijn van toepassing op (volwassen) cliënten met een zorgverzekering waarmee de Ruijtershoeve in 2021 geen contract heeft gesloten. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Product Prijs Tijd inclusief indirecte taken
kort €507,62 90-294 minuten
middel €864,92 295- 495 minuten
intensief €1356,25 496- 750 minuten
Onvolledig behandeltraject €207,19 1-120 minuten
OVP consult (onverzekerd) €101 60 minuten

Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Product kort, middel en intensief

Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:

 • intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min).
 • uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
 • inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
 • afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).
 • eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).

Indien er geen contract tussen de Ruijtershoeve en uw zorgverzekeraar is, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien hoeveel u precies vergoed krijgt.
Cienten met een budgetpolis dienen vooraf met hun verzekeraar te overleggen over de mogelijkheden.

Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten. Indien de Ruijtershoeve geen contract heeft met uw verzekeraar betaalt u maandelijks een voorschot, zodat u achteraf geen hoge rekening krijgt.

Wijzigingen per 1-1-2022

Per 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.

Voor meer informatie verwijzen we u naar  https://puc.overheid.nl/nza/oc/PUC_646523_22/1/.

Gecontracteerde verzekeraars

Gecontracteerde verzekeraars (inclusief hun verschillende labels)

 • Achmea
 • Caresq
 • DSW
 • Menzis
 • VGZ
 • CZ
 • ARS
 • Eno
 • Zorg en  zekerheid
 • ONVZ