De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek of behandeling. Zorgverzekeraars wijken over het algemeen af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen  dan ook sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog. De kosten voor u als cliënt bedragen echter hooguit het bedrag van het verplichte en eventueel vrijwillig eigen risico.

Loopt uw behandeling door in het volgende jaar, dan betaalt u opnieuw een bedrag ter hoogte van maximaal uw eigen verplichte en eventueel vrijwillig risico. Nadat het eigen risico betaald is worden de verdere ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij de Ruijtershoeve dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.

Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), rapportage, administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig.

Indien er geen is afgesloten contract tussen de Ruijtershoeve en uw zorgverzekeraar is of er is sprake van niet uit de basisverzekering verzekerde zorg, dan geldt dat u een afgesproken product zelf betaalt, De rekening kunt u, indien het een declareerbare verrichting betreft, achteraf bij uw verzekeraar indienen. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken om te zien wat u precies vergoed krijgt.
Cliënten met een budgetpolis dienen vooraf met hun verzekeraar te overleggen over de mogelijkheden.

Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten. Indien de Ruijtershoeve geen contract heeft met uw verzekeraar betaalt u maandelijks een voorschot, zodat u achteraf geen hoge rekening krijgt.

Voor meer informatie verwijzen we u naar  https://puc.overheid.nl/nza/oc/PUC_646523_22/1/.

No Show: Bel tijdig af indien uw afspraak niet door kan gaan.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Belt u niet of te laat, dan moet u de kosten van de zitting zelf betalen.

Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Gecontracteerde verzekeraars

Gecontracteerde verzekeraars (inclusief hun verschillende labels)

  • Achmea
  • Caresq
  • DSW
  • Menzis
  • VGZ
  • CZ
  • ASR
  • Eno
  • Zorg en  zekerheid
  • ONVZ

Voor cliënten die verzekerd zijn bij CZ en zijn labels hebben we jammer genoeg maar zeer beperkt ruimte in 2023. Om die reden hebben we voor deze verzekerden een aanmeldingsstop voor mogelijk het geheel 2023. Dit geldt niet voor cliënten die in behandeling zijn of op de aanmeldingslijst staan. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.