Het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling tegen individuele personen c.q. psychologen die lid zijn van het NIP. De praktijk is aangesloten bij het NIP. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij het NIP, t.a.v. het College van Toezicht, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privé-sfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen voldoet. Het College van Toezicht doet het onderzoek niet over. Herziening van een rapport behoort niet tot de mogelijkheden. Bij klachten over gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, beoordeelt het College of de klacht voor behandeling in aanmerking komt.


Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). U heeft als cliënt een ‘marktpositie’ en kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw zorgverzekeraar. U kunt ook een melding maken bij www.clientenrechten.nl

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Elk jaar kunt u tot 31 januari overstappen. Indien u een restitutiepolis afsluit krijgt u in het algemeen meer vergoed dan bij een natura-polis. Op www.polisvoorwaardenonline.nl vindt u de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars bij elkaar.