Jeugd GGZ

Voor 2018 heeft de Ruijtershoeve een contract gesloten met de gemeentes die vallen onder de regio Ijsselland en gemeente Meppel. De deelnemende gemeenten van regio Ijsselland zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Kinderen die in 2018 bij ons worden aangemeld krijgen de behandeling vergoed van de gemeente mits er sprake is van een zogeheten DSM-IV diagnose en mits er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts, jeugdzorg of medisch specialist. Als de verwijzing via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist verloopt, moet de Ruijtershoeve, om voor vergoeding in aanmerking te komen, uw aanmelding bij de gemeente doorgeven. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig om de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum) aan de gemeente aan te mogen leveren. Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Het blijft mogelijk om de behandeling van uw kind bij de Ruijtershoeve zelf te blijven bekostigen, dit indien u om welke reden ook geen aanspraak wilt maken op vergoeding van de behandeling door de gemeente. Er zal dan ook geen melding plaatsvinden.

De Ruijtershoeve maakt deel uit van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ Ijsselland PLUS.