Groepsbegeleiding

Een groep is voor veel kinderen en jongeren iets waar ze dagelijks mee te maken hebben. Een klas, catechisatie groep, een sport of hobbyclub. In een groep leren kinderen en jongeren dat ze, in het dagelijkse leven, rekening moet houden met anderen. Ze leren om hun positie te bepalen tussen hun individuele belang en het belang van de groep en te kijken naar hun eigen gedrag, hun beperking maar vooral ook naar hun eigen vaardigheden en krachten. Kinderen en jongere leren in een groep ook te delen, te wachten op hun beurt, compromissen te sluiten en om te gaan met boosheid of conflicten.

Om zowel de individuele begeleidingsdoelen, als het groepsproces veilig en leerzaam te houden werken we met groepen van maximaal vier kinderen of jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. De activiteiten zullen plaatsvinden op onze locatie maar ook elders, te denken valt aan culturele activiteiten, zoals het bezoeken van musea mof sportactiviteiten, zoals zwemmen.

Het is de bedoeling dat er verschillende groepen geformeerd gaan worden.

  • 5 tot 7 jaar
  • 7 tot eind basisschool
  • voortgezet onderwijs
  • jong volwassenen

Voor elke groep staan activiteiten gepland die behoren bij de verschillende ontwikkelingstaken en leeftijd, met voor ieder individueel verschillende aandachtsgebieden.

Voor de jong volwassenen zal de begeleiding meer gericht zijn op coaching.