Groepsbegeleiding

Een groep is voor veel kinderen en jongeren iets waar ze dagelijks mee te maken hebben. Een klas, catechisatie groep, een sport of hobbyclub. In een groep leren kinderen en jongeren dat ze, in het dagelijkse leven, rekening moet houden met anderen. Ze leren om hun positie te bepalen tussen hun individuele belang en het belang van de groep en te kijken naar hun eigen gedrag, hun beperking maar vooral ook naar hun eigen vaardigheden en krachten. Kinderen en jongeren leren in een groep ook te delen, te wachten op hun beurt, compromissen te sluiten en om te gaan met boosheid of conflicten.

Alle kinderen binnen onze groep hebben momenteel een indicatie voor 1 op 1 begeleiding. Er wordt hard gewerkt aan individuele begeleidingsdoelen maar ook het groepsproces wordt hierin mee genomen om zo veilig en leerzaam mogelijk bezig te zijn met het proces van het kind.  Op de groep werken we onder andere aan schoolse vaardigheden  op maat; theoretische en praktische,  het leren omgaan met structuur en leren omgaan met andere kinderen.  Momenteel variëren de leeftijden van de  jongeren van 5 tot 18 jaar. De activiteiten vinden merendeel plaats op onze locatie en directe omgeving maar soms ook elders, te denken valt aan culturele activiteiten, zoals het bezoeken van musea of sportactiviteiten, zoals zwemmen.