Paarden kunnen helpen zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Dit komt doordat paarden gevoelig zijn voor alles wat om hen heen gebeurt en hierdoor merken zij verandering in houding of intentie op. Paarden laten zien wat het effect is van je eigen gedrag en lichaamstaal. Je kunt het gedrag van paarden veranderen door je eigen gedrag te veranderen, wat uiteindelijk toegepast kan worden in het dagelijks leven. Coaching met paarden kan helpen bij o.a. onzekerheid, piekeren, faalangst, gepest worden, traumatisering en depressieve klachten. Coaching met paarden wordt zowel individueel of in groepsverband gegeven en kan een toegevoegde waarde hebben in de behandeling.