De Ruijtershoeve biedt diverse activiteiten aan. Afhankelijk van de activiteiten is dit in groepsverband of individueel. De activiteiten worden als onderdeel van de begeleiding ingezet. Daarnaast worden de trainingen en het coaching met paarden ook als activiteit opzich aangeboden.


Begeleiding doormiddel van muziek

In de pedagogische begeleiding van kinderen en jongeren met een hulpvraag is de relatie tussen de cliënt en de begeleider cruciaal. Die relatie vereist vertrouwen en veiligheid. Het leggen van zo’n relatie is niet altijd eenvoudig, een gesprek aangaan lukt vaak niet, omdat het kind zich dan terugtrekt. Muzikaal plezier d.m.v. muzikale spelletjes opent deuren, die anders gesloten blijven. Zoals Hans Christiaan Anderson schreef: “Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek”


Creativiteit

Door te tekenen, schilderen of knutselen krijgen kinderen de gelegenheid om hun eigen gedachten vorm te geven. Het biedt de gelegenheid om ideeën, meningen en gevoelens te ontwikkelen. Daarnaast biedt creativiteit veel plezier.


Sportactiviteiten

Sporten is gezond, dat is algemeen bekend. Maar sporten is vooral ook zeer effectief bij mensen met een beperking. Door sport leren kinderen om te gaan met anderen en zelfvertrouwen op te bouwen. De eigenwaarde neemt toe en sociale vaardigheden worden verbeterd, sport kan een bijdrage leveren aan de morele ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen en helpt om te leren gaan met stress.


Culturele activiteiten

Culturele activiteiten zijn leuk, leerzaam en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling. Zo worden talenten gestimuleerd en ontwikkeld en wordt er een bijdrage geleverd aan de algemene kennis. Door culturele activiteiten leren kinderen over de eigen en andere culturen, hedendaagse culturen en culturen in het verleden.


Werkvaardigheden

Bij het aanleren van werkvaardigheden zal er rekening gehouden worden met de mogelijkheden van het individu. Bij werkvaardigheden kunt u denken aan ontwikkelen en leren van tijdsbeheer, werkhouding, samenwerking, communicatie, verantwoordelijkheid nemen, zorg voor de werkplek en inzicht. Er zal rondom het erf gewerkt worden, in de tuin en moestuin, met de dieren, in de keuken en er zullen huishoudelijke activiteiten plaatsvinden. Daarnaast willen wij ons richten op houtbewerking en schilderwerkzaamheden.


Sociale vaardigheidstrainingen

Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven. Soms beschikken kinderen, jongeren en adolescenten over onvoldoende sociale vaardigheden, worden zij gepest of pesten zelf, hebben zij moeite met het aangaan van contact, hebben zij er moeite mee om voor zichzelf op te komen, kunnen zij geen aansluiting vinden of trekken zich terug. Om sociale vaardigheden aan te leren wordt er gewerkt met creatieve werkvormen, zodat uiteindelijk het zelfvertrouwen groeit en men zichzelf, anderen en sociale situatie beter leert kennen.


Dierenverzorging

Het verzorgen van dieren kan kinderen, jongeren en adolescenten vaardigheden bijbrengen zoals het nemen van verantwoordelijkheid, opgeruimd zijn, punctualiteit en zelfdiscipline. Daarnaast werkt het contact met dieren rustgevend en maakt het weerbaarder. Dieren kunnen bijdragen aan het voorkomen van psychische klachten en het contact tussen kinderen versterken. Door te zorgen voor een dier leert het kind dat iedereen behoeftes en gevoelens heeft. Kinderen die een sterke band hebben met een dier tonen vaak meer empathie dan kinderen die niet zo’n sterke band of weinig omgang met dieren hebben blijkt uit onderzoek.


Coaching met paarden

Paarden kunnen helpen zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Dit doordat paarden gevoelig zijn voor alles wat om hen heen gebeurt, merken zij verandering in houding of intentie op. Paarden laten zien wat het effect is van je eigen gedrag en lichaamstaal. Je kunt het gedrag van paarden veranderen door je eigen gedrag te veranderen, wat uiteindelijk toegepast kan worden in het dagelijks leven. Coaching met paarden kan helpen bij o.a. onzekerheid, piekeren, faalangst, gepest worden, traumatisering en depressieve klachten. Coaching met paarden wordt zowel individueel of in groepsverband gegeven en kan een toegevoegde waarde hebben in de begeleiding.