Aanmelden begeleiding

We bieden hier binnen een kleinschalige setting begeleiding en er is ook mogelijkheid tot (ggz)behandeling. We bieden zoveel mogelijk zorg op maat, sommige trajecten zijn kortdurend en sommige trajecten hebben meer tijd nodig. Contra-indicaties zijn ernstige agressie en verslavingsproblematiek.

Wij hebben meerdere plekken vrij voor begeleiding op onze locatie. Hier bieden we begeleiding aan jongeren die uitgevallen zijn op school en naschoolse opvang. We doen dit door middel van 1 op 1 begeleiding. We bieden begeleiding gericht op de sociale interactie, schoolse vaardigheden (voor jongeren die niet naar school gaan ) en achterliggende problematiek, eventueel ook in combinatie met behandeling.

Wanneer u iemand wilt aanmelden, kunt u onderstaand aanmeldformulier mailen naar i.blokzijl@deruijtershoeve.nl

Aanmeldformulier de Ruijtershoeve