Aanmelden begeleiding en wonen

Momenteel hebben wij een wachtlijst voor de woongroepen. We bieden hier binnen een kleinschalige setting wonen en begeleiding en er is ook mogelijkheid tot (ggz)behandeling. De jongeren die nu op de woongroepen verblijven zitten in de leeftijd van 13 tot 17 jaar en we bieden zoveel mogelijk zorg op maat, sommige trajecten zijn kortdurend (omdat jongeren bijvoorbeeld weer naar ouders gaan) en sommige trajecten zijn langdurig. Contra-indicaties zijn ernstige agressie en verslavingsproblematiek.

Wij hebben plekken vrij voor begeleiding op onze dagbestedingslocatie. Hier bieden we begeleiding aan thuiszitters en naschoolse opvang. We doen dit in kleine groepen, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is en we aan kunnen sluiten op de individuele behoefte. We bieden begeleiding gericht op de sociale interactie, schoolse vaardigheden (bij thuiszitters) en achterliggende problematiek, eventueel ook in combinatie met behandeling.

Wanneer u iemand wilt aanmelden, kunt u onderstaand aanmeldformulier mailen naar jderuijter@deruijtershoeve.nl

Aanmeldformulier de Ruijtershoeve