Aanmelden begeleiding

We bieden binnen een kleinschalige setting begeleiding. Er is tevens mogelijkheid tot (ggz)behandeling. We bieden waar mogelijk zorg op maat. Sommige trajecten zijn kortdurend en sommige trajecten hebben meer tijd nodig. Contra-indicaties zijn: ernstige agressie en verslavingsproblematiek.

Wij hebben meerdere plekken vrij voor begeleiding op onze dagbesteding. Hier bieden we begeleiding aan jongeren die zijn uitgevallen op school en naschoolse opvang. We doen dit door middel van 1 op 1 begeleiding. De begeleiding is met name gericht op de sociale interactie, schoolse vaardigheden (voor jongeren die niet naar school gaan) en achterliggende problematiek, mogelijk in combinatie met behandeling.

Wanneer u iemand wilt aanmelden, kunt u het aanmeldformulier (klik hier) invullen en mailen naar: jderuijter@deruijtershoeve.nl