Informatie over coronavirus en maatregelen binnen de Ruijtershoeve

In heel Nederland zijn maatregelen van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast het reduceren van verdere verspreiding van het coronavirus en het beschermen van
zorgverleners en cliënten, is een grote prioriteit het in stand houden van de continuïteit van zorg.

We begrijpen dan ook heel goed dat je misschien vragen hebt. Daarom informeren we je in dit bericht over onze aanpak.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten er veranderingen zijn, laten wij dit u via deze pagina weten.

Wat betekenen de coronamaatregelen voor de zorg bij de Ruijtershoeve?

 • Alle zorg gaat door en indien mogelijk op afstand (bellen, videobellen);
 • Zowel de afdeling behandeling als begeleiding blijven open;
 • We gaan er vanuit dat bezoekers van de locaties de richtlijnen van het RIVM aanhouden:
  • Was je handen regelmatig en minimaal 20 seconden (en droog ze goed af);
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes (en gooi deze direct weg);
  • Geef elkaar geen hand;
  • Kom niet onnodig dicht bij elkaar in de buurt.
 • Personen met gezondheidsklachten (o.a. verkoudheidsklachten, koorts hoger dan 38 graden,
  hoesten en/of benauwdheid) dienen thuis te blijven, wanneer u toch naar de locatie komt zullen wij genoodzaakt u de toegang te weigeren. Dit geldt voor zowel de afdeling behandeling als begeleiding.

Extra maatregelen afdeling begeleiding en wonen:

 • Op de dagbesteding werken we met zo klein mogelijke groepen per locatie, dit betekend dat er een aangepast rooster is gemaakt wie op welke locatie zit. Dit kan afwijken van het ”normale” rooster. U als ouder zult hier echter weinig van merken.
 • Het contact met derden wordt zoveel mogelijk vermeden, dit betekend dat ouders en/of
  verzorgers, taxichauffeurs etc. zoveel mogelijk buiten de woningen en/of het terrein blijven, dit om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken;
 • Overlegvormen (bijv. MDO) worden zoveel mogelijk verplaatst of geannuleerd;
 • Het is belangrijk dat ouders zich houden aan de richtlijnen van het RIVM, dit is een vereiste om de zorg continuïteit in stand te houden.

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat de afdeling behandeling en begeleiding moet worden gesloten. Wij willen u daarom nogmaals vragen u aan de richtlijnen te houden en onze locaties niet te bezoeken wanneer u gezondheidsklachten heeft.

 

Kijk voor meer informatie ook op: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rqpRq7nkO8
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19