Huidige pagina:          Werkwijze behandeling
Telefonisch bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08
Bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08

Werkwijze:

Na aanmelding door uw huisarts, nemen we binnen enkele dagen contact met u op. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen met ons. Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of jeugdarts. Sommige verzekeraars accepteren ook een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet waaraan deze verwijzing dient te voldoen (informatie hieromtrent is te vinden op deze site onder ‘verwijzers’). Let op, neem de verwijzing mee naar de eerste afspraak.
Uw huisarts kan uw verwijzing ook rechtstreeks aan ons verzenden. Tevens kunt u gebruik maken van een afspraken app die u attendeert op uw afspraak.

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De implicaties voor de kosten van de behandeling zullen eveneens met u doorgenomen worden. Aan het eind van de intake of in het tweede gesprek zal het behandelplan met u doorgenomen worden en kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de behandeling (tijdelijk) kan overnemen.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Uw huisarts ontvangt na afloop van het behandelproduct een afloop bericht.

Om het effect van de behandeling te meten vragen we u aan het begin en eind van de behandeling een aantal vragenlijsten (ROM) in te vullen. Op indicatie zullen we dit vaker doen gedurende de behandeling. Aan het eind van de behandeling willen we graag weten hoe tevreden u bent over de behandeling,

Contacten netwerk partners

Hoe de contacten er met de verschillende huisartsen uitzien is medeafhankelijk van het aantal verwijzingen. Er is contact bij de start en na het beëindigen van de behandeling. Mochten er problemen zijn tijdens de behandeling zal er direct contact worden opgenomen met de verwijzer. Er verwijzen ongeveer 80 huisartsen naar onze praktijk. Met de huisartsen, veelal groepspraktijken in de directe omgeving, die veelvuldig verwijzen is er tevens sprake van consultatie en dat geldt eveneens voor de POH-GGZ, het maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin, veilig thuis, raad voor de kinderbescherming, wijkteams uit regio Ijsselland en Meppel etc.

Indien nodig verwijzen we naar de SGGZ, zowel naar de grote instellingen als naar de vrijgevestigde collega’s in de regio en andersom.

Er is een samenwerkingsverband met Kadera (huiselijk geweld).

Met verschillende vrijgevestigde collega’s in de regio (vereniging Ijsselland Plus) is een intensieve samenwerking, Te denken valt aan de verschillende vaktherapeuten

Beroepsverenigingen

VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

NVGzP- Van en voor (BIG-geregistreerde) gz- psychologen en klinisch (neuro) psychologen

NtVP- De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

ADHD kennisnet
BIG – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
GGZ richtlijnen – Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

nieuwjaar

Geplaatst op: 30-12-2017
kwaliteitsstatuut

Geplaatst op: 12-02-2017
Scriptie Anneke Peters

Geplaatst op: 06-11-2016
Registerpsycholoog NIP
De Ruyters Hoeve

Dekkersland 4
7951KS Staphorst
The Netherlands
KvK# 53001060
BTW# NL069052505B01

Contactgegevens

T. 085 - 876 89 43
M. 06 10 55 77 95
E. tderuijter@deruytershoeve.nl