Huidige pagina:          Regelgeving GGZ
Telefonisch bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08
Bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08

Regelgeving GGZ

Regelgeving Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Sinds 2014 is de GGZ gereorganiseerd. Op deze pagina hebben we voor u uiteengezet welke veranderingen er zijn  doorgevoerd.

Het verzekerd pakket
Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM-IV-TR), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Wij kunnen u met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem
In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Verzekeraars verschillen in welke verwijzer ze toestaan: de huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Informeer dit bij uw verzekeraar als u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Zorgpakketten
Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een stoornis (ziekte) wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en gelden de verplichtingen van verwijsbrief en informatie-aanleveren aan het systeem. Waar de rekening naar toe gaat en hoeveel het u kost, hangt af van de contracten die de Ruytershoeve met verzekeraars heeft gesloten.

Contracten met verzekeraars
Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, tot een bepaald maximum,  rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaald. Uw verzekeraar zal dit verrekenen met uw eigen risico. Voor 2016 en 2017 heeft De Ruytershoeve contracten met alle verzekeraars met uitzondering van DSW voor 2016.

Als de Ruytershoeve geen contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Er is dan sprake van een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog, u ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben veel hogere restitutietarieven, waardoor u een grotere keuzevrijheid heeft.  Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden (meestal in de vorm van een PDF-file) over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven.  Graag uw speciale aandacht voor de zogenaamde ‘budgetpolis’. Hiervoor gelden (soms) aangepaste voorwaarden, die door de zorgverzekeraar aan u uitgelegd kunnen worden.

Meer informatie over de GBGGZ kunt u vinden op www.invoeringbasisggz.nl

Klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot het NIP de beroepsvereniging van psychologen waar alle psychologen binnen de Ruytershoeve lid van zijn. De volledige beroepscode vindt u hier ook.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). U heeft als cliënt een ‘marktpositie’ en kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw zorgverzekeraar. U kunt ook een melding maken bij Cliëntenrechten.nl.
Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Elk jaar kunt u tot 31 januari overstappen. Indien u een restitutiepolis afsluit krijgt u in het algemeen meer vergoed dan bij een natura-polis. Op www.polisvoorwaardenonline.nl vindt u de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars bij elkaar

nieuwjaar

Geplaatst op: 30-12-2017
kwaliteitsstatuut

Geplaatst op: 12-02-2017
Scriptie Anneke Peters

Geplaatst op: 06-11-2016
Registerpsycholoog NIP
De Ruyters Hoeve

Dekkersland 4
7951KS Staphorst
The Netherlands
KvK# 53001060
BTW# NL069052505B01

Contactgegevens

T. 085 - 876 89 43
M. 06 10 55 77 95
E. tderuijter@deruytershoeve.nl