Huidige pagina:          Kwaliteitswet
Telefonisch bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08
Bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08

Kwaliteitswet

De kwaliteitswet beschrijft de plicht van de zorgverlener om verantwoorde zorg te leveren en garant te staan voor goede dienstverlening. Doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid van zorg zijn belangrijke doelen.

Binnen de Ruyters Hoeve wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de behandelwijze zoals voorgeschreven in de landelijke protocollen. De afspraken en het behandelplan worden beschreven in een behandelovereenkomst. De kwaliteit van zorg wordt bewaakt door bijscholing en het gebruik van een visitatie traject door het NIP. Hierbij gelden de richtlijnen zoals beschreven door de verschillende beroepsverenigingen als handleiding. Voor- en nametingen van het behandelverloop, intervisie en visitatie door een beroepsvereniging zijn kwaliteitsinstrumenten. De zorgverleners hebben regelmatig intercollegiale toetsing in de vorm van intervisie en supervisie en scholen zich voortdurend bij.

Wet bescherming persoonsgegevens

In de wet persoonsregistraties zijn de regels vastgelegd voor het registreren, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Een persoonsregistratie is een verzameling gegevens, ingericht volgens een bepaald systeem. De dossiervorming binnen de Ruyters Hoeve is een dergelijk systeem. De Ruyters Hoeve mag alleen die gegevens vastleggen, die voor het doel, zorgverlening, van belang zijn. De wet geeft aan dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en, op verzoek, in afschrift te verkrijgen. Het wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van dossiers is 15 jaar. Bij de Ruyters Hoeve zijn de dossiers digitaal opgeslagen en zullen na het vastgestelde termijn verwijderd worden.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html

nieuwjaar

Geplaatst op: 30-12-2017
kwaliteitsstatuut

Geplaatst op: 12-02-2017
Scriptie Anneke Peters

Geplaatst op: 06-11-2016
Registerpsycholoog NIP
De Ruyters Hoeve

Dekkersland 4
7951KS Staphorst
The Netherlands
KvK# 53001060
BTW# NL069052505B01

Contactgegevens

T. 085 - 876 89 43
M. 06 10 55 77 95
E. tderuijter@deruytershoeve.nl