Huidige pagina:          Klachtenregeling
Telefonisch bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08
Bereikbaar tot 17u30: 085 - 002 12 08

Klachtenregeling

Het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling tegen individuele personen c.q. psychologen die lid zijn van het NIP. De praktijk is aangesloten bij het NIP. Uw klacht kunt u schriftelijk indienen bij het NIP, t.a.v. het College van Toezicht, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privé-sfeer en claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog komen niet in aanmerking voor behandeling. Als klachten gaan over de inhoud van psychologische rapporten, wordt alleen beoordeeld of het rapport aan de normale zorgvuldigheidseisen beantwoordt. Het College van Toezicht doet het onderzoek niet over. Herziening van een rapport behoort niet tot de mogelijkheden. Bij klachten over gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, beoordeelt het College of de klacht voor behandeling in aanmerking komt.

nieuwjaar

Geplaatst op: 30-12-2017
kwaliteitsstatuut

Geplaatst op: 12-02-2017
Scriptie Anneke Peters

Geplaatst op: 06-11-2016
Registerpsycholoog NIP
De Ruyters Hoeve

Dekkersland 4
7951KS Staphorst
The Netherlands
KvK# 53001060
BTW# NL069052505B01

Contactgegevens

T. 085 - 876 89 43
M. 06 10 55 77 95
E. tderuijter@deruytershoeve.nl